GRONO PEDAGOGICZNE

Dyrektor szkoły

dr Krzysztof Mirowski

Zastępca dyrektora

Monika Wojtaś

język polski

Katarzyna Dzierżanowska

Zofia Kuznowicz

Izabela Nawrocka

dr Tomasz Malowaniec

Magdalena Madejska-Jacak

 

język angielski

Anna Boradyń-Bajkowska

Renata Dmochowska

Joanna Gałek

Renata Przybyło-Karolak

Bartosz Sadowski

Dawid Kędroń

Monika Głupczyk

Marlena Wojdat

 

język niemiecki

Anna Banaszek

Ewa Perucka-Szczygieł

Ewa Voellnagel-Kasiak

Joanna Gałek

Joanna Charchuła

 

język hiszpański

Renata Dmochowska

Dawid Kędroń

 

matematyka

Monika Barcińska

Monika Szczerba

Lidia Cukrowska

Grzegorz Markowski

Irena Kopka-Krzyczkowska

 

fizyka

Irena Kopka-Krzyczkowska

Barbara Dłużewska

Wioletta Gattner

Magdalena Wiernicka

 

chemia

dr Krzysztof Mirowski

dr inż. Anna Jedynak-Koczuk

Michał Szwugier

 

biologia

Joanna Wyganowska-Kuc

 

geografia

Dorota Zielińska

Magdalena Strzemieczna

wiedza o społeczeństwie

Monika Wojtaś

Ewa Dybowska

Katarzyna Chojnacka

 

historia, historia i społeczeństwo

Monika Wojtaś

Jerzy Dybowski

Kamil Potrzuski

Katarzyna Chojnacka

 

podstawy przedsiębiorczości

Renata Green-Magierska

informatyka

Zarzycki Jerzy

 

etyka

Agnieszka Jackowska

 

filozofia

Agnieszka Jackowska

 

religia

Ilona Miąskiewicz

Krzysztof Łojek

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Włodzimierz Lewandowski

 

bibliotekarz

Małgorzata Szczęsnowicz-Kunkel

Rafał Szewczyk

 

wychowanie fizyczne

Marzenna Wójcik-Hanusz

Krzysztof Dynek

Mateusz Pudelski

Mateusz Stonio

 

psycholog

Nina Grabowska

 

pedagog

Małgorzata Majchrzak

Jadwiga Ludwiczak- Łakomicka

wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

1A      Joanna Wyganowska-Kuc

1B      Grzegorz Markowski

1C      Katarzyna Chojnacka

1D      Katarzyna Dzierżanowska

2A/4    dr Anna Jedynak-Koczuk

2B/4    Monika Szczerba   

2C/4    Ewa Voellnagel-Kasiak

2D/4    Zofia Kuznowicz

2A       Renata Dmochowska

2B       Mateusz Stonio

2Cg     Dorota Zielińska       

2Ch     Tomasz Malowaniec

2D        Krzysztof Dynek

3A       Renata Przybyło-Karolak

3B       Anna Boradyń-Bajkowska

3C       Dawid Kędroń

3D       Jerzy Dybowski