Nasze prace

FIZYKA

Opisy eksperymentów wykonywanych jako element zaliczenia z fizyki.

Chemia 

Uczniowie klas drugich rozszerzacjący chemię prowadzili projekt finansowany  ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Aktywna warszawska młodzież, realizowanego przez Fundację INCEPTIO w ramach Programu granatowego WAWAktywacja! na Politechnice Warszawskiej.

Informatyka

Uczniowie w ramach zajęć mieli warsztaty tworzenia aplikacji mobilnych w programie Mobincube.

Wiedza o kulturze

Opowiadanie