Nasze prace

FIZYKA

Opisy eksperymentów wykonywanych jako element zaliczenia z fizyki.

Chemia 

Uczniowie klas drugich rozszerzacjący chemię prowadzili projekt finansowany  ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Aktywna warszawska młodzież, realizowanego przez Fundację INCEPTIO w ramach Programu granatowego WAWAktywacja! na Politechnice Warszawskiej.

Informatyka

Uczniowie w ramach zajęć mieli warsztaty tworzenia aplikacji mobilnych w programie Mobincube.

Wiedza o kulturze

Opowiadanie

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

Rok szkolny 2020/2021

Ranking warszawski: 8 miejsce

Ranking ogólnopolski: 16 miejsce

Ranking ogólnopolski maturalny: 8 miejsce

bip.png

Inspektorem ochrony danych osobowych
został pan Wojciech Dłubak