Zarząd SOW-y 2020/2021
 

Agnieszka Kobus

Rafał Mandes

Waldemar Paś

Krzysztof Nobis 

Joanna Sosnowska

Marcin Stańczyk

Artur Żelazko

Joanna Boguszewska
Dorota Zdrojewska

Komisja Rewizyjna:
 

Robert Rogoziewicz

 

Magdalena Audycka-Wawryło

Michał Dąbrowski

Małgorzata Witkowska-Zimny

 

Sekretariat:

 

Anna Figas

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

 

Sekretarz 

 

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu
Członek Zarządu

 

Przewodniczący

 

Członek komisji

Członek komisji

Członek komisji