LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rok szkolny 2018/19