Klasy pierwsze

Podręczniki są dobierane przez każdego nauczyciela indywidualnie i zostaną podane podczas lekcji organizacyjnych na początku roku szkolnego. Prosimy o niedokonywanie zakupu podręczników przed wskazaniem ich przez nauczyciela.

Klasy drugie

Podręczniki są dobierane przez każdego nauczyciela indywidualnie i zostaną podane podczas lekcji organizacyjnych na początku roku szkolnego. Prosimy o niedokonywanie zakupu podręczników przed wskazaniem ich przez nauczyciela.

Klasy trzecie

Podręczniki są dobierane przez każdego nauczyciela indywidualnie i zostaną podane podczas lekcji organizacyjnych na początku roku szkolnego. Prosimy o niedokonywanie zakupu podręczników przed wskazaniem ich przez nauczyciela.