Dodatkowa rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,


dn. 16.08.2021 r. została uruchomiona dodatkowa wewnątrzszkolna rekrutacja do klas pierwszych w ramach wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.


Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do naszej szkoły lub chce zmienić szkołę, do której się zakwalifikował, może wziąć udział w rekrutacji prowadzonej przez nasze liceum poprzez złożenie podania, które można pobrać TUTAJ.


Za pomocą podania kandydat może ubiegać się o przyjęcie klas A, B, C i/lub D, wybierając je preferencyjnie zgodnie z profilem i drugim językiem obcym.


Podania złożone w ramach dodatkowej wewnątrzszkolnej rekrutacji do klas pierwszych rozpatruje się na podstawie osiągnieć kandydata (liczby punktów) zgodnie z danymi w systemie do rekrutacji elektronicznej.


Terminy składania podania:

od 17.08.2021 r. do 23.08.2021 r. w godz. 09:00 - 15:00.


Wypełnione podanie należy złożyć w sekretariacie szkolnym.


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie do klasy pierwszej, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie przez szkołę. Podania złożone w terminie będą rozpatrywane do dn. 25 sierpnia 2021 r.


Podania złożone w terminie będą również brane pod uwagę w przypadku zwolnienia się miejsca w kolejnych dniach przed rozpoczęciem roku szkolnego.


Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie naszej szkoły.