Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zaktualizowano: 2 gru 2020


11 listopada

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych


do 27 listopada

wstawienie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec pierwszego półrocza oraz informacje o przewidywanym nieklasyfikowaniu


do 4 grudnia

wstawienie przewidywanych ocen śródrocznych


do 15 grudnia

wstawienie ocen śródrocznych


do 16 grudnia do godz. 12.00

wnioski o egzaminy klasyfikacyjne i odwołania od ocen śródrocznych


od 17 do 21 grudnia

egzaminy klasyfikacyjne


22 grudnia

zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej


od 23 grudnia do 3 stycznia

przerwa świąteczna


od 6 stycznia do 17 stycznia

przerwa zimowa


od 20 stycznia

wznowienie zajęć dydaktycznych - początek nowego półrocza