• Administrator

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Aktualizacja: 11 gru 2020


11 listopada

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych


do 27 listopada

wstawienie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec pierwszego półrocza oraz informacje o przewidywanym nieklasyfikowaniu


do 4 grudnia

wstawienie przewidywanych ocen śródrocznych


do 15 grudnia

wstawienie ocen śródrocznych


do 16 grudnia do godz. 12.00

wnioski o egzaminy klasyfikacyjne i odwołania od ocen śródrocznych


od 17 do 21 grudnia

egzaminy klasyfikacyjne


22 grudnia

zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej


od 23 grudnia do 3 stycznia

przerwa świąteczna


od 4 stycznia do 17 stycznia

przerwa zimowa


od 18 stycznia

wznowienie zajęć dydaktycznych - początek nowego półrocza

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

Rok szkolny 2020/2021

Ranking warszawski: 8 miejsce

Ranking ogólnopolski: 16 miejsce

Ranking ogólnopolski maturalny: 8 miejsce

Ranking XXX-lecia: 4 miejsce (1992-2021)

bip.png

Inspektorem ochrony danych osobowych
został pan Wojciech Dłubak