• Administrator

Wyniki rekrutacji zasadniczej

Aktualizacja: 3 dni temu

Szanowni Państwo,


listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały ogłoszone 22 lipca w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Prosimy pamiętać, że po zakwalifikowaniu się do szkoły należy złożyć:


1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,


2. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,


3. wypełnioną i podpisaną Ankietę Ewidencyjną Ucznia (pobierz tutaj)


4. trzy zdjęcia legitymacyjne. Zdjęcia opisujemy na odwrocie: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, klasa


5. ew. pozostałe dokumenty dostępne na tablicy przy drzwiach sekretariatu i na stronie internetowej szkoły (pobierz tutaj)


DODATKOWE INFORMACJE


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone w szkole 2 sierpnia.


Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.


Harmonogram działań kandydata w rekrutacji uzupełniającej do pobrania tutaj.


Kandydatów zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej, a w zakładce rekrutacja do klas pierwszych przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022.


PROGI PUNKTOWE


Tegoroczne progi punktowe zostały opublikowane w zakładce progi punktowe.


Osoby, którym nie udało zakwalifikować się w rekrutacji zasadniczej, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej.