• Administrator

Rekrutacja uzupełniająca (wolne miejsca)

Aktualizacja: 19 sie 2020

19.08.2020 14:00

Zostanie opublikowana lista przyjętych do klas pierwszych. Tego dnia utworzy się ewentualna lista wolnych miejsc.


W celu zgłoszenia chęci przyjęcia do naszego liceum w tym trybie należy złożyć podanie na druku szkoły. O przyjęciu będzie decydowała liczba punktów do danej grupy obliczona wg zasad określonych w rekrutacji podstawowej.