• Administrator

Rekrutacja uzupełniająca (wolne miejsca)

Aktualizacja: 19 sie 2020

19.08.2020 14:00

Zostanie opublikowana lista przyjętych do klas pierwszych. Tego dnia utworzy się ewentualna lista wolnych miejsc.


W celu zgłoszenia chęci przyjęcia do naszego liceum w tym trybie należy złożyć podanie na druku szkoły. O przyjęciu będzie decydowała liczba punktów do danej grupy obliczona wg zasad określonych w rekrutacji podstawowej.


LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

Rok szkolny 2019/2020

Ranking warszawski: 9 miejsce

Ranking ogólnopolski: 23 miejsce

Ranking ogólnopolski maturalny: 15 miejsce

bip.png

Inspektorem ochrony danych osobowych
został pan Wojciech Dłubak