Najnowsze informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych

Zaktualizowano: cze 23

Szanowni Państwo,


Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie pod adresem https://warszawa.edu.com.pl.


Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych do naszej szkoły będą przyjmowane w sekretariacie (pokój nr 8) w następujących terminach:


od 14 czerwca do 21 czerwca w dni robocze w godz. od 8:15 do 15:00.


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN PREFERENCJI ORAZ SKŁADANIA KOPII DOKUMENTÓW

W celu dokonania zmiany preferencji należy złożyć do szkoły wniosek o wycofanie zaakceptowanego podania (pobierz tutaj). Tej operacji nie można dokonać przez system elektroniczny. Po odblokowaniu przez szkołę Państwa konta, należy edytować wniosek, ponownie go podpisać oraz złożyć do szkoły (elektronicznie lub papierowo).


Wnioski papierowe przyjmujemy w następujących terminach:


25 czerwca w godz. od 12:00 do 15:00

28 czerwca do 8 lipca w godz. od 9:00 do 12:00

9 lipca do 14 lipca w godz. od 9:00 do 15:00.


Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


UWAGA!

Prosimy składać komplet kopii dokumentów, tj.


1. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,


w następujących terminach:

od 9 lipca 2021 od godz. 9:00 do 14 lipca 2021 do godz. 15:00.


Komisja Rekrutacyjna pracuje w dni robocze w godzinach: od 9:00 do 15:00.


UWAGA!

Prosimy pamiętać, że po zakwalifikowaniu się do szkoły należy razem z oryginałami dokumentów złożyć


5. wypełnioną i podpisaną Ankietę Ewidencyjną Ucznia (pobierz tutaj)

6. pozostałe dokumenty dostępne na tablicy przy drzwiach sekretariatu i na stronie internetowej szkoły (pobierz tutaj)

7. zdjęcia legitymacyjne.


DODATKOWE INFORMACJE


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia.


Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.


Kandydatów zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej, a w zakładce rekrutacja do klas pierwszych przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022.


W zakładce osiągnięcia maturzystów można zapoznać się z wynikami matur naszych absolwentów w poprzednich latach, a także porównać je z wynikami ogólnopolskimi.