• Administrator

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Aktualizacja: 27 sie 2020


HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Rozpoczęcie roku odbędzie się 1 września 2020 r.


UWAGA! WEJŚCIE DO BUDYNKU WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW SZKOŁY.


Uczniowie z objawami chorób zakaźnych (kaszel, katar, gorączka), a także których rodzice wykazują takie objawy lub są objęci kwarantanną czy izolacją nie uczestniczą w poniższych spotkaniach.


Wszystkich uczniów obowiązuje posiadanie maseczek zakrywających usta i nos.

KLASY PIERWSZE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ


O godz. 8.15 rozpocznie się test poziomujący z języka angielskiego.

Obecność obowiązkowa.


Imienne listy osób piszących w danej sali lekcyjnej zostaną wywieszone na drzwiach sali.


klasa IA – s. 4 i 5

klasa IB – s. 6 i 15

klasa IC – s. 13 i 14

klasa ID – s. 10 i 12


O godz. 10.30 odbędzie się spotkanie z dyrektorem. Zapraszamy do sali gimnastycznej.


O godz. 11.15 odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:


Klasa IA – s. 4 (wychowawca: Joanna Wyganowska-Kuc)

Klasa IB – s. 6 (wychowawca: Grzegorz Markowski)

Klasa IC – s. 14 (wychowawca: Katarzyna Chojnacka)

Klasa ID – s. 10 (wychowawca: Katarzyna Dzierżanowska)


O godz. 12.00 odbędzie się test poziomujący z języka niemieckiego i hiszpańskiego. Obecność obowiązkowa.


Test poziomujący z języka niemieckiego odbędzie się salach lekcyjnych:


Klasa IA – s. 4

Klasa IB – s. 6

Klasa IC – s.14

Klasa ID – s. 10


Test poziomujący z języka hiszpańskiego odbędzie się w sali lekcyjnej:

Wszystkie klasy – s. 12

KLASY DRUGIEJ PO SZKOLE PODSTAWOWEJ


O godz. 9.00 odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:


Klasa IIA/4 – s. 21

Klasa IIB/4 – s. 22

Klasa IIC/4 – s. 23

Klasa IID/4 – s. 26

KLASY DRUGIE PO GIMNAZJUM


O godz. 8.45 odbędzie się spotkanie z dyrektorem na temat zasad rozszerzania przedmiotów. Zapraszamy do sali gimnastycznej. Obecność obowiązkowa.


O godz. 10.00 odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasa IIA – s. 23

Klasa IIB – s. 22

Klasa IICg – s. 25

Klasa IICh – s. 01

Klasa IID – s. 26

KLASY TRZECIE PO GIMNAZJUM


O godz. 11.00 odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:

Klasa IIIA – s. 25

Klasa IIIB – s. 22

Klasa IIIC – s. 23

Klasa IIID – s. 26


O godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem na temat deklaracji maturalnych. Zapraszamy do sali gimnastycznej. Obecność obowiązkowa.

Zapraszamy!