Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


Rozpoczęcie roku odbędzie się 1 września 2021 r.


UWAGA! WEJŚCIE DO BUDYNKU WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW SZKOŁY.


Uczniowie z objawami chorób zakaźnych (kaszel, katar, gorączka), a także których rodzice wykazują takie objawy lub są objęci kwarantanną czy izolacją nie uczestniczą w poniższych spotkaniach.


Wszystkich uczniów obowiązuje posiadanie maseczek zakrywających usta i nos.


KLASY I


Godz. 8.15 spotkanie z dyrektorem – sala gimnastyczna

Godz. 9.00 test poziomujący z języka angielskiego:


IA – sale 22 i 23

IB – sale 25 i 26

IC – sale 12 i 13

ID – sale 14 i 15


Na drzwiach sal zostaną wywieszone listy z nazwiskami uczniów.


Godz. 11.00 spotkania z wychowawcami


IA – sala 22 (wychowawca klasy: Monika Barcińska)

IB – sala 26 (wychowawca klasy: Irena Kopka-Krzyczkowska)

IC – sala 12 (wychowawca klasy: Dawid Kędroń)

ID – sala 14 (wychowawca klasy: Marzenna Wójcik-Hanusz)


Godz. 12.00 test poziomujący z języka niemieckiego i hiszpańskiego:

język niemiecki


IA oraz IB – sale 22, 23 i 25

IC oraz ID – sale 12, 13 i 14


język hiszpański

IA, IB, IC oraz ID – sala 26


Przewidywane zakończenie ok. godz. 13.30.


UWAGA! Testy poziomujące z języków obcych mają na celu sprawdzenie rzeczywistej wiedzy uczniów z danego języka i pozwalają na właściwe przyporządkowanie uczniów do grupy o wyrównanym poziomie. Do testów poziomujących uczniowie nie powinni się przygotowywać.


Test z języka angielskiego jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, natomiast testy z niemieckiego/hiszpańskiego są obowiązkowe dla uczniów, którzy uczyli się danego języka w szkole podstawowej lub prywatnie.


WYJAZD INTEGRACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH


W dniach 8–10 września odbędzie się integracyjny wyjazd klas pierwszych. Wszystkie informacje na temat wyjazdu zostaną omówione na spotkaniach z wychowawcami oraz podczas spotkania z rodzicami.


SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH


Spotkania wychowawców klas pierwszych z rodzicami odbędą się 2 września o godz. 17:30.


KLASY II


Godz. 9.30 spotkanie z dyrektorem – sala gimnastyczna

Godz. 10.15 spotkanie z wychowawcami:


IIA – sala 2

IIB – sala 4

IIC – sala 5

IID – sala 6


KLASY III PO SP


Godz. 10.30 spotkanie z dyrektorem – sala gimnastyczna

Godz. 11.15 spotkanie z wychowawcami:


IIIA – sala 2