Wolne miejsce w klasie pierwszej

Szanowni Państwo, dn. 16.08.2021 r. została uruchomiona dodatkowa wewnątrzszkolna rekrutacja do klas pierwszych w ramach wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej. Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do naszej szkoły lub chce zmienić szkołę, do której się zakwalifikował, może wziąć udział w rekrutacji prowadzonej przez nasze liceum poprzez złożenie podania, które można pobrać TUTAJ. W KTÓRYM ODDZIALE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA?


Klasa 1D (pol-hist-wos) z językiem angielskim i niemieckim - 1 wolne miejsce


Prosimy o składanie podań z wynikiem min. 160 puntów wyliczonym zgodnie z zasadami rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie do klasy pierwszej, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie przez szkołę.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na stronie naszej szkoły.