Zebrania rodziców oraz kontakt ze szkołą

Szanowni Państwo,


w związku z sytuacją epidemiologiczną informuję, że planowane wcześniej na środę 30 września zebrania klasowe z wychowawcami zostają przesunięte na późniejszy termin.


Osoby zainteresowane pilnym kontaktem ze szkołą prosimy o korzystanie z dziennika internetowego Librus.


Jednocześnie przypominamy, że we środę 30 września o godzinie 17.30 jest zebranie Rady Rodziców, a o godz. 18.30 Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Oświatowego Warszawa.


Dyrektor LXVII LO