• Administrator

Zebranie dla rodziców uczniów klas I

W środę 09 września o godzinie 17.30 odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych.


W każdej klasie zostaną przeprowadzone wybory przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców oraz zostaną przekazane bieżące informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.


Wychowawcy klas pierwszych:

1A - Joanna Wyganowska-Kuc

1B - Grzegorz Markowski

1C - Katarzyna Chojnacka

1D - Katarzyna Dzierżanowska


W tym terminie nie są przewidziane zebrania rodziców dla klas drugich i trzecich.


Zapraszamy!