• Administrator

Zebranie dla rodziców uczniów klas I

W środę 09 września o godzinie 17.30 odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych.


W każdej klasie zostaną przeprowadzone wybory przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców oraz zostaną przekazane bieżące informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.


Wychowawcy klas pierwszych:

1A - Joanna Wyganowska-Kuc

1B - Grzegorz Markowski

1C - Katarzyna Chojnacka

1D - Katarzyna Dzierżanowska


W tym terminie nie są przewidziane zebrania rodziców dla klas drugich i trzecich.


Zapraszamy!

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

Rok szkolny 2020/2021

Ranking warszawski: 8 miejsce

Ranking ogólnopolski: 16 miejsce

Ranking ogólnopolski maturalny: 8 miejsce

Ranking XXX-lecia: 4 miejsce (1992-2021)

bip.png

Inspektorem ochrony danych osobowych
został pan Wojciech Dłubak