PROGI PUNKTOWE

Próg punktowy to dorobek punktowy ucznia, który został przyjęty do szkoły jako ostatni w danej grupie rekrutacyjnej. 

Progi punktowe co roku zmieniają się i są zależne od dorobku punktowego kandydatów w danym roku szkolnym.

Progi punktowe nie są zależne od szkoły.

Progi punktowe nie są znane przez szkołę do momentu zakończenia rekrutacji do klas pierwszych w danym roku szkolnym.

Próg punktowy 2020/2021

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-niem)

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-hiszp)

Klasa 1B mat-fiz (ang-niem)     

Klasa 1B mat-fiz (ang-hiszp)

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-niem)    

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-hiszp)

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-niem)

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-hiszp)

 

157,05 punktów

168,75 punktów      

 

164,40 punktów

171,05 punktów

 

159,85 punktów

164,75 punktów  

156,65 punktów

162,15 punktów

Próg punktowy 2019/2020

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-niem)

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-hiszp)

Klasa 1B mat-fiz (ang-niem)     

Klasa 1B mat-fiz (ang-hiszp)

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-niem)    

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-hiszp)

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-niem)

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-hiszp)

 

171,55 punktów

174,75 punktów      

 

172,65 punktów

179,30 punktów

 

166,15 punktów

175,65 punktów  

166,45 punktów

171,40 punktów