REKRUTACJA DO KLAS DRUGICH I TRZECICH

 

 

WOLNE MIEJSCA W KLASACH II i III po SP w roku 2021/2022


Uwaga: do klas po gimnazjum nie jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca

 

Informujemy, że w chwili obecnej w klasach po szkole podstawowej jest kilka wolnych miejsc.

 

Dla poszczególnych klas w nawiasach podane są obowiązkowe przedmioty rozszerzone.

 

Obowiązkowe języki obce to:

  • pierwszy język obcy - angielski (4 godziny tygodniowo),

  • drugi język obcy - niemiecki (4 godziny tygodniowo).

 

Rok szkolny 2021/22

 

Klasy drugie

  • IIA/4 (matematyka+biologia+chemia) - 2 wolne miejsca

  • IIB/4 (matematyka+fizyka) - 1 wolne miejsce

  • IIC/4 (matematyka+geografia+historia) - 2 wolne miejsca

  • IID/4 (język polski+historia+WoS) - 2 wolne miejsca

 

Klasy trzecie

  • IIIC/4 (matematyka+geografia+historia) - 2 wolne miejsca

  • IIID/4 (język polski+historia+WoS) - 1 wolne miejsce

 

Osoby zainteresowane przeniesieniem do naszej szkoły prosimy o wypełnienie podania (do pobrania tutaj) na naszym druku (z załącznikami) i złożenie go w sekretariacie w terminie do wtorku 24 sierpnia 2021 r.
 

27 sierpnia 2021 r.  zostaną przeprowadzone tzw. rozmowy kwalifikacyjne, które są formą sprawdzenia poziomu kandydata – kandydatów zapraszamy na godzinę 08:15 do siedziby szkoły (ul. Hoża 11/15).

 

Pisemne sprawdziany będą obejmowały następujące przedmioty: matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki. Sprawdziany te będą przeprowadzone na poziomie rozszerzonym lub podstawowym w zależności od wybranej klasy.

 

W drugiej części ustalony zostanie poziom kandydatów z przedmiotów rozszerzonych (biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie) – będą to przedmioty obowiązkowe w klasie wskazanej na podaniu.

 

Dyrektor LXVII Liceum Ogólnokształcącego