REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

w nowym roku szkolnym planujemy otworzyć cztery nowe oddziały: 

1A (biol-chem-mat)

1B (mat-fiz)

1C (mat-geo-hist)

1D (pol-hist-wos)

W każdym z oddziałów uczniowie będą uczyć się języka angielskiego (pierwszy język obcy) oraz języka niemieckiego lub hiszpańskiego (drugi język obcy do wyboru). 

Kandydaci podczas rekrutacji wybierają odpowiednią grupę rekrutacyjną, np.: 

GRUPA REKRUTACYJNA 1C/An

klasa z rozszerzoną matematyką, geografią i historią oraz językiem angielskim wiodącym i językiem niemieckim jako drugim.

lub

GRUPA REKRUTACYJNA 1C/Ah

klasa z rozszerzoną matematyką, geografią i historią oraz językiem angielskim wiodącym i językiem hiszpańskim jako drugim.

Uczniowie mogą wybierać dowolną liczbę grup rekrutacyjnych. Drugi język obcy będzie nauczany w grupach od podstaw, a także w grupach dla osób, które kontynuują naukę po szkole podstawowej.

Dzięki Stowarzyszeniu Oświatowemu Warszawa, liczba godzin języków obcych i przedmiotów maturalnych w naszej szkole jest zwiększona względem godzin oferowanych przez ministerialną siatkę przewidzianą dla liceów. Więcej na ten temat znajdą Państwo z zakładce SOW-a

Przypominamy, że szkoły nie ustalają progu punktowego. Jest to dorobek punktowy ucznia, który został przyjęty do szkoły jako ostatni w danej grupie rekrutacyjnej. Co roku dowiadujemy się o progu punktowym po zakończeniu rekrutacji. W zakładce progi punktowe mogą Państwo znaleźć informacje dotyczące wyników z zeszłych lat.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.