Rekrutacja na pozostałe poziomy

 

Uczniowie zainteresowani przeniesieniem do LXVII Liceum Ogólnokształcącego do klas II i III w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że będziemy mieli kilka miejsc wolnych w klasach II i III. Dokładna liczba będzie znana pod koniec sierpnia po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych oraz wyjaśnieniu wszystkich projektów związanych z wyjazdami zagranicznymi czy zmianą szkoły.

Przedmioty rozszerzone.

 Każdy uczeń naszej szkoły zobowiązany jest do rozszerzania czterech przedmiotów – dwa z nich są przypisane do wybranej klasy, trzecim jest główny język obcy, a czwarty jest wybierany przez ucznia z podanej listy

  1. Klasa A: matematyka + biologia / chemia; przedmioty do wyboru: chemia / biologia, fizyka, geografia, drugi język obcy

  2. Klasa B: matematyka + fizyka; przedmioty do wyboru: biologia, chemia, geografia, drugi język obcy

  3. Klasa C: matematyka + geografia / historia; przedmioty do wyboru: historia / geografia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy

  4. Klasa D: język polski + historia / geografia; przedmioty do wyboru: geografia / historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy

Uwaga: możliwe jest rozszerzanie większej liczby przedmiotów niż cztery.

Możliwe są następujące kombinacje języków obcych:

  1. Główny język obcy – angielski (poziom bardzo zawansowany, wymiar rozszerzony); drugi język obcy niemiecki (co najmniej dwa lata bardzo intensywnej nauki, wymiar rozszerzony lub podstawowy)

  2. Główny język obcy – angielski (poziom bardzo zawansowany, wymiar rozszerzony); drugi język obcy hiszpański (co najmniej dwa lata bardzo intensywnej nauki, wymiar rozszerzony lub podstawowy)

  3. Główny język obcy – niemiecki (poziom bardzo zawansowany, wymiar rozszerzony) ; drugi język obcy angielski (poziom bardzo zaawansowany, wymiar rozszerzony lub podstawowy)

Osoby zainteresowane przeniesieniem do naszej szkoły prosimy o wypełnienie podania na naszym druku i złożenie go w sekretariacie w terminie do 22 sierpnia. W podaniu należy wskazać przedmioty, których rozszerzaniem jest zainteresowany uczeń, a także wybraną kombinację języków obcych – możliwe jest wskazanie więcej niż jednej kombinacji języków obcych, ze wskazaniem kolejności preferencji.

W ostatnim tygodniu sierpnia zostaną przeprowadzone tak zwane rozmowy kwalifikacyjne, które są formą sprawdzenia poziomu kandydata. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany na stronie internetowej w terminie do 22 sierpnia.

Pisemne sprawdziany będą obejmowały następujące przedmioty: matematyka, język polski, główny język obcy, drugi język obcy. Sprawdziany te będą przeprowadzone na poziomie rozszerzonym lub podstawowym w zależności od wybranej klasy i kombinacji języków obcych. W drugiej części ustalony zostanie poziom kandydatów z indywidualnie zadeklarowanych przedmiotów rozszerzonych (biologia, chemia, fizyka,  geografia, historia, wiedza o społeczeństwie).

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon