Szanowni Państwo,
 
Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa tzw. „SOWa” to wyjątkowa inicjatywa rodzicielska wspomagająca edukację uczniów, pozwalająca na podniesienie jakości poziomu nauczania w naszym liceum.  
 
Pomaganie w procesie edukacji na etapie szkoły średniej to najlepsza rzecz jaką możemy dziś zaoferować naszej młodzieży. Jest to niezmiernie ważne i ma olbrzymi wpływ na przygotowanie uczniów do ich pierwszego, bardzo ważnego egzaminu: MATURY, co w dużym stopniu wpływa na szanse dostępu na najlepsze kierunki studiów.
 
Zapraszamy do wspierania i przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowego Warszawa SOWa wszystkich rodziców i opiekunów.  
 
Dlaczego warto i należy! 
 
Stowarzyszenie SOWa 100% swoich przychodów czerpie z dobrowolnych składek rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły.
 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną od 1991 roku i działa w oparciu o statut. Zostało powołane w momencie powstania szkoły. 
 
Wszystkie środki pozyskane ze składek SOWa przeznacza na wsparcie poziomu i polepszenia warunków edukacji.
 
Ze środków Stowarzyszenia finansowana jest zwiększona liczba godzin lekcyjnych: języków obcych i przedmiotów rozszerzonych - szczególnie matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, WOS-u.

 

To właśnie dzięki wsparciu SOWy uczniowie naszego liceum mogą rozszerzać nie tylko przedmioty wynikające ze specjalizacji klasy, ale też języki obce (nawet o 100% w stosunku do obecnie obowiązującego limitu MEN).
 
Stowarzyszenie finansuje również zakup pomocy dydaktycznych i naukowych. Stowarzyszenie współpracuje z samorządem uczniowskim i jest otwarte na inicjatywy naszych podopiecznych: sfinansowało rewitalizację biblioteki szkolnej i wspiera wydawanie gazetki szkolnej KEBAB. W 2018 roku ze środków Stowarzyszenia została odnowiona i wyposażona pracownia biologiczna. W 2020 Stowarzyszenie sfinansowało nagłośnienie sali gimnastycznej, bardzo przydatne w trakcie matur językowych. W tym roku szkolnym planujemy następne inwestycje, m.in. dofinansowanie wymiany komputerów w pracowni informatycznej.
 
Jeśli chcemy, aby w następnych latach nasza szkoła utrzymała wysoki poziom nauczania, konieczne jest utrzymanie pomocy finansowej Stowarzyszenia. W tej sytuacji apelujemy do Państwa o wsparcie Stowarzyszenia swoimi wpłatami, aktywną działalnością na rzecz szkoły, pomocą w poszukiwaniu sponsorów.
 

Przynależność do Stowarzyszenia nie jest obowiązkowa, jednak dobro naszych dzieci powinno o niej zadecydować. Miesięczna składka członkowska, ustalona przez Walne Zgromadzenie SOW-a dnia 20 września 2005, płacona jest przez jedenaście miesięcy, w tym jeden miesiąc wakacji i wynosi 200 zł.
 
Apelujemy o przystąpienie do Stowarzyszenia, złożenie deklaracji członkowskiej i o rozpoczęcie wpłat od sierpnia bieżącego roku.

 

Podajemy dane adresowe i numer konta Stowarzyszenia: 
 

Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa
ul. Hoża 11/15,
00-528 Warszawa
Nr konta bankowego: 73 1020 1097 0000 7602 0105 8593 

 
Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia


===============================================================