Szanowni Państwo,
 

Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa tzw. „SOWa” to wyjątkowa inicjatywa rodzicielska wspomagająca edukację uczniów, pozwalająca na podniesienie jakości poziomu nauczania w naszym liceum.  
 

Pomaganie w procesie edukacji na etapie szkoły średniej to najlepsza rzecz jaką możemy dziś zaoferować naszej młodzieży. Jest to niezmiernie ważne, i ma olbrzymi wpływ na przygotowanie uczniów do ich pierwszego, bardzo ważnego egzaminu: MATURY, w dużej mierze przekłada się  na szanse dostępu na najlepsze kierunki studiów.
 

Zapraszamy do wspierania i przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowego Warszaw „SOWa” wszystkich rodziców i opiekunów.  
 

Dlaczego warto i należy! 
 

Stowarzyszenie SOWa 100% swoich przychodów czerpie z dobrowolnych składek członków stowarzyszenia – rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły.
 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną od 1991 roku i działa w oparciu o statut. Zostało ono powołane w momencie powstania szkoły w celu jej systematycznego wspierania finansowego. 
 

Wszystkie środki pozyskane ze składek SOWa przeznacza na wsparcie poziomu edukacji i polepszenia warunków edukacji.
 

Ze środków Stowarzyszenia finansowana jest zwiększona liczba godzin lekcyjnych: języków obcych i niektórych przedmiotów rozszerzonych (szczególnie matematyki, fizyki, chemii, biologii,  historii, WOS-u).

To właśnie dzięki wsparciu SOWy uczniowie naszego liceum mają rozszerzone nie tylko przedmioty wynikające ze specjalizacji klasy, ale też języki obce (100% w stosunku do limitu MEN).
 

Stowarzyszenie finansuje również zakup szeregu pomocy dydaktycznych. Stowarzyszenie współpracuje z samorządem uczniowskim, będąc otwarte na inicjatywy naszych podopiecznych – np. finansowania gazetki szkolnej KEBAB, rewitalizacja biblioteki szkolnej. 
 

W 2018 roku ze środków Stowarzyszenia została stworzona i wyposażona sala do BIOLOGII. 

W kolejnych okresach planujemy następne inwestycje.
 

Jeśli chcemy, aby w następnych latach nasza szkoła utrzymała wysoki poziom nauczania, konieczne jest utrzymanie pomocy finansowej Stowarzyszenia.  W tej sytuacji apelujemy do Państwa o wsparcie Stowarzyszenia swoim członkostwem, aktywną działalnością na rzecz szkoły, pomocą w poszukiwaniu sponsorów.
 

Przynależność do Stowarzyszenia nie jest obowiązkowa, jednak dobro naszych dzieci powinno o niej zadecydować. Miesięczna składka członkowska, ustalona przez Walne Zgromadzenie SOW-a dnia 20 września 2005, płacona jest przez jedenaście miesięcy, w tym jeden miesiąc wakacji i wynosi 200 zł.
 

Apelujemy o przystąpienie do Stowarzyszenia, złożenie deklaracji członkowskiej i o rozpoczęcie wpłat od sierpnia bieżącego roku. Podajemy dane adresowe i numer konta Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa

ul. Hoża 11/15,

00-528 Warszawa

Nr konta bankowego: 73 1020 1097 0000 7602 0105 8593 

 

Z poważaniem,

Prezes Stowarzyszenia

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

Rok szkolny 2019/2020

Ranking warszawski: 9 miejsce

Ranking ogólnopolski: 23 miejsce

Ranking ogólnopolski maturalny: 15 miejsce

bip.png

Inspektorem ochrony danych osobowych
został pan Wojciech Dłubak