Aktualności

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

12.08.2020 12:00

 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz informacja o wyniku rekrutacji kandydata na koncie indywidualnym w systemie rekrutacji.

13.08.2020 08:00 - 18.08.2020 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

 

Ostatnim krokiem, aby zostać naszym uczniem pozostanie dostarczyć do sekretariatu w ww. terminie:

  • oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia SP oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu)

  • Ankiety Ewidencyjnej Ucznia oraz 3 zdjęć legitymacyjnych (Ankieta oraz pozostałe dokumenty SOW: do pobrania łącznie w pliku). Zdjęcia opisujemy na odwrocie: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, klasa.

19.08.2020 14:00

Publikacja list przyjętych. Jednocześnie tego dnia utworzy się ewentualna lista wolnych miejsc.

W celu zgłoszenia chęci przyjęcia do naszego liceum w tym trybie należy złożyć podanie na druku szkoły. O przyjęciu będzie decydowała liczba punktów do danej grupy obliczona wg zasad określonych w rekrutacji podstawowej.

Odbiór świadectw dojrzałości

 

Zapraszamy Maturzystów po świadectwa 11 sierpnia 2020r. od godz. 13.00.

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

Inspektorem ochrony danych osobowych został pan Wojciech Dłubak,

email dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

logo_UE_rgb-1.jpg

LXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Hoża 11/15
00-528 Warszawa
tel./fax: 22 629 70 63
sekretariat@jezioranski.edu.pl 

  • Black Facebook Icon